Városrész: teljes kerület

Várható költség:
25.000.000 Ft.

Számít a véleményed

Fontosnak tartom, hogy már a különböző területeken történő fejlesztési, stratégiai tervek véglegesítése előtt a kerület döntéshozó testületének legyen lehetősége megismerni, az itt élőknek meg legyen joguk elmondani a véleményüket a társadalmi bevonás utolsó fázisaként. Az önkormányzat szerezzen be/fejlesszen egy olyan informatikai rendszert, amin keresztül a kerületben lakók/ingatlantulajdonosok – NYOMONKÖVETHETŐEN - online vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán is leadhatják véleményüket a feltett kérdés(ek)re.

Elektronikus úton ügyfélkapus azonosítás, az ügyfélszolgálati irodákon személyes azonosítás után, lehessen szavazni (mindkét „csatornán” már működik megfelelő adatvédelmi rendszer). Minimális költséggel, gyorsan és hatékonyan lehet megtudni az aktív polgárok véleményét kiemelt helyi ügyekben. Az így beérkezett véleményeket egyeztetni kell a stratégia megalkotóival, ők megválaszolják a felmerülő kérdéseket és tematizált VISSZAJELZÉST küldenek, külön kiemelve azt, hogy a lakossági javaslatokból mit emeltek be a végleges – a kerület vezetése elé terjesztett – tervezetbe.

Kiemelt feladat, hogy a hiteles szavazás lehetőségére, annak fontosságára az önkormányzat minél több fórumon felhívja a lakosok figyelmét - honlap, facebook oldal, az önkormányzati költségvetésből fizetett média, a polgármesteri hivatalban és az azok alá tartozó intézményekben kifüggesztett hirdetmény útján, stb.

A kerületben működő jelenlegi gyakorlat nem biztosítja pl. azt, hogy egy lakos csak egyszer mondhassa el véleményét, a vélemények beérkezése nincs regisztrálva, nincs információ arról, hogy a tervezés fázisaiban a lakossági vélemények miben, mennyiben, (miért nem) kerültek figyelembe vételre. A képviselő-testület tagjainak döntését is nagyban elősegítené, ha megfelelően dokumentált információt állna rendelkezésre arról, hogy a helyi lakók bevonása megtörtént a közös döntésekbe és a kerület aktív polgárai hogyan ítélik meg a fejlesztési, stratégiai terveket.

 

vissza a pályázati oldalra