Kisokos


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Mi a részvételi költségvetés célja?
A részvételi költségvetés célja, hogy a 22. kerületben élők közösen dönthessenek a lakóhelyükre vonatkozó források elosztásáról, a fejlesztések tárgyáról, illetve a kerületet meghatározó hosszú távú célokról. Így olyan projektek valósulhatnak meg, amelyeknek köszönhetően Budafok-Tétény élhetőbb, fenntarthatóbb és vonzóbb kerületté válik.

Mekkora összeg áll rendelkezésre?

Újdonság az elmúlt évekhez képest, hogy a kerületieknek idén teljes kerületet érintő ötletek benyújtására is lehetőségük nyílik; több alkalommal felmerült ez az igény, így a kérésnek eleget tettünk. Az ötlet ebben az esetben minimum 800 szavat elérése után kerülhet be a nyertes projektek közé. Ekkor maximum 100 millió forint áll rendelkezésre a projekt megvalósítására, melyet a három kerületrésztől egyenlő arányban vonunk majd le.

Amennyiben a szavazás során teljes kerületet érintő javaslat(ok) kerül(nek) ki győztesen,  Budafok, Budatétény és Nagytétény – Baross Gábor-telep esetében is 66,5-66,5-66,5 millió forint áll majd rendelkezésre. Ehhez hozzáadódnak az előző részvételi költségvetés során fel nem használt összegek, amelyekből kisebb és nagyobb ötletek egyaránt megvalósulhatnak a keretösszegen belül maradva.

Amennyiben a szavazás során nem kerül ki győztesen teljes kerületet érintő projekt, azaz a szavazatok száma egyetlen ötlet esetében sem éri el a 800-at, a kerületrészek az elmúlt két évben megszokott módon, 100-100-100 millió forinttal, valamint az előző részvételi költségvetés során fel nem használt összegekkel – Budafok a 100 millió forinton felül további 5 millió forinttal, Budatétény 11,5 millió forinttal, Nagytétény – Baross Gábor-telep 9 millió forinttal – gazdálkodhatnak a harmadik részvételi költségvetés során.

 

ÖTLET BENYÚJTÁSA

Kik nyújthatnak be ötleteket?
Minden állandó vagy ideiglenes, 22. kerületi lakcímmel rendelkező lakos nyújthat be ötletet, aki betöltötte a 14. életévét (18 év alatti személy a képviselőjén keresztül teheti ezt meg). A kisebb közösségek, csoportok sincsenek kizárva a programból, a kiskorúakhoz hasonlóan ők is képviselő útján (megjelölve a csoportot) adhatják be ötleteiket.

Milyen ötleteket lehet benyújtani?
A cél olyan projektek megvalósítása, amelyek minél több ember számára jelentenek újdonságot, könnyebbséget, örömet a mindennapokban; emellett pedig szerethetőek és  fenntarthatóak. Az ötletelés során érdemes tekintettel lenni a részvételi költségvetés keretösszegére, valamint arra is, hogy az önkormányzat csak olyan projekteket tud megvalósítani, amelyek műszakilag-gazdaságilag kivitelezhetőek, amelyeknél nincs semmilyen egyéb akadályozó vagy gátló tényező, például a hatáskör hiánya, illetve nem, vagy alacsony fenntartási-, üzemeltetési költséget igényelnek.
Ezen a linken összegyűjtöttünk néhány inspiráló példát.  

Mikor nyújthatók be az ötletek?
2022. március 17-én reggel 8 órától, 2022. április 22-én éjfélig várjuk a javaslatokat.

Milyen adatokat, információkat kell megadni a projektekkel kapcsolatban?
A benyújtásnál fell kell tüntetni az ötlet címét, a megvalósítás pontos helyét, emellett röviden össze kell foglalni az ötlet célját. A helyszínről vagy a máshol már megvalósult ötletről fotó is csatolható. Ezek mellett érdemes olyan kiegészítő információkat is megadni, amelyek növelik az ötlet népszerűségét, így buzdítva a lakosokat arra, hogy szavazatukkal támogassák a megvalósítását.

Hogyan lehet ötleteket benyújtani?
Ötleteidet a regisztrációt követően a kozossegrekapcsolva.hu felületén keresztül, a „Projektet adok be” menüpontban nyújthatod be. A beküldés folyamatához segítség ezen a linken érhető el. Az ötlet beérkezését követően automatikus visszaigazolást küldünk a regisztráció során megadott e-mail-címre.

Internet-hozzáféréssel nem rendelkező lakosok számára (ha ismersz ilyen személyt, add tovább neki ezt az információt) az ötletbenyújtásban a Szociális Szolgálat nyújt segítséget előre egyeztetett időpontban, a 1221 Budapest, Anna utca 10. szám alatt, hétköznaponként 8:00 és 16:00 óra között. Időpontfoglalás a +36-1/226-0179 telefonszámon lehetséges.

Hány ötletet lehet beadni?
A beküldhető ötletek számát nem korlátoztuk. 

Miért utasították el az ötletemet?
Az ötlet elutasításának oka lehet

Ötletmentés – a jó kezdeményezés nem vész el
Az önkormányzat szakemberei javaslatot tehetnek a benyújtott ötletek átalakítására  az ötletgazdának, így azok kisebb változtatás (a tartalom vagy helyszín módosítása) után szakmai jóváhagyást kaphatnak, és szavazásra bocsáthatóak. 

Van-e lehetőség az ötletek összevonására?
Az azonos javaslatot benyújtó ötletgazdák a javaslat beküldése során dönthetnek úgy, hogy együttműködnek, így a projekt nagyobb eséllyel kerül ki győztesként a szavazási időszakban, hiszen a szavazatok nem oszlanak meg a benyújtott ötletek között.

Mi történik az ötletek benyújtása után?
Az önkormányzat szakemberei megvizsgálják, hogy a beküldött ötletek minden szempontból megvalósíthatóak-e a részvételi költségvetés keretében. (Ha szükséges, az ötletek szövegezését átalakítjuk, illetve rövidítjük annak érdekében, hogy a szavazásnál közérthető módon szerepeljenek. Ezek nem tartalmi, csak stilisztikai változtatások.)
Azok az ötletgazdák, akiknek a javaslata valamilyen okból fennakad ezen a szűrőn, tájékoztatjuk őket az elutasítás okáról. A budafok-tétényi lakosok szavazással döntenek majd arról, hogy mely projektek valósuljanak meg. 

Hol érhetőek el a beküldött ötletek?
Az ötletek a munkatársaink által végzett megvalósíthatósági áttekintést  követően a kozossegrekapcsolva.hu-n, a szavazási időszak kezdetétől a „Javaslatok” menüpontban érhetőek el. 

SZAVAZÁS

Kik szavazhatnak? 
Mindenki szavazhat, aki állandó vagy ideiglenes 22. kerületi lakcímmel rendelkezik, betöltötte a 14. életévét (18 év alatti személynek a gondviselője által aláírt nyilatkozat kitöltése és visszaküldése szükséges), és regisztrált a Közösségre Kapcsolva weboldalon 2022.05.30. éjfélig. Az adatok ellenőrzésen mennek keresztül - a felülvizsgálat pár órát, de akár 1-2 napot is igénybe vehet. Munkatársaink nyilatkozat kitöltését kérhetik a megadott adatok pontosságának ellenőrzése céljából. Szavazni kizárólag jóváhagyott fiókkal lehetséges. Azok a lakosok is szavazhatnak, akik nem adtak be a részvételi költségvetéshez kapcsolódóan ötletet.

Mikor lehet szavazni?
2022. május 16. délelőttől, 2022. június 2. éjfélig várjuk a szavazatokat.

Hány szavazat áll a rendelkezésemre? 
Minden kerületi lakos három + három szavazattal rendelkezik. (Ezek megoszlását lásd a következő pontban.)

Mely ötletekre és hogyan lehet szavazni?
Egykörös szavazásban dől el, hogy mely ötletek, projektek kerülhetnek be a nyertesek közé. A résztvevők akár mind a hat szavazatot felhasználhatják a saját kerületrészük javaslataira, de akár meg is oszthatják azokat: hármat a saját kerületrészükben; hármat  pedig vagy a másik két kerületrészben, vagy az egész kerületet érintő ötlet(ek)re adhatnak le, vagy akár  vegyesen is voksolhatnak a felsoroltakra. Egy projektre egy szavazat adható le.

A tavalyi évben közel 8000 szavazat érkezett a lakosságtól, ezt alapul véve, idén a 8000 voks tíz százaléka, azaz 800 szavazat szükség ahhoz, hogy az egész kerületet érintő ötlet a nyertes pályázatok közé kerüljön.

Hol lehet szavazni?
Szavazni a regisztrációt követően a kozossegrekapcsolva.hu felületen, a „Szavazok” menüpontban van lehetőség. A szavazás folyamatához ezen a linken érhető el segítség. A szavazatok véglegesítése, azaz beküldése után azok módosítására nincs lehetőség.

Internet-hozzáféréssel nem rendelkező lakosok számára (ha ismersz ilyen személyt, add tovább neki ezt az információt) a szavazásban a Szociális Szolgálat nyújt segítséget előre egyeztetett időpontban, a 1221 Budapest, Anna utca 10. szám alatt, hétköznaponként 8:00 és 16:00 óra között. Időpontfoglalás a +36-1/226-0179 telefonszámon lehetséges. 

Hogyan lehet népszerűsíteni az ötletet a szavazási időszakban?
Az ötletet benyújtók kampányolhatnak lakókörnyezetükben személyesen, plakát, illetve szórólap segítségével vagy a közösségi médiafelületüket használva.

Hogyan dől el, hogy mely ötletek valósulnak meg?
A szavazás után a legtöbb voksot kapó ötlettől a legkevesebbet kapó felé haladva a keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak meg a projektek. Az egész kerületet érintő ötletek minimum 800 szavat elérése után kerülhetnek be a nyertes projektek közé.

Mikor lesz az eredményhirdetés?
2022. június 10-én hirdetjük ki a győztes projekteket.

Hol értesülhetek a nyertes ötletekről?
Az ötletgazdákat a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikén értesítik munkatársaink, valamint a kozossegrekapcsolva.hu felületen, a „Bajnokok” menüpontban tesszük közzé a nyertes projekteket.

MEGVALÓSÍTÁS

Mikor valósul meg az ötlet?

A megvalósítási időszak az eredményhirdetést követő hetekben kezdődik meg.